Řešení na míru pro Polikliniku IPP

Informační systém

Představení klienta a důvod k naší spolupráci

Poliklinika IPP s.r.o. - pracovnělékařské služby (PIPP) je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se poskytováním pracovnělékařských služeb. S poskytováním uvedených služeb souvisí mnoho procesů a administrativní práce. Většina z těchto procesů lze automatizovat a zjednodušit vhodnou volbou informačního systému. 

Klient na správu svých dat již měl vyvinutý systém, který aktivně využíval. Nicméně začal narážet na jeho limity. Původní systém začal být špatně udržitelný a v podstatě ho nebylo možné rozšířit o nové funkcionality, které klient nutně potřeboval ať už z důvodu nových legislativ nebo jednoduše proto, aby si dále zautomatizoval práci administrativních pracovníků.

Nové řešení

Pro vývoj nového řešení jsme tedy měli podklad v původním systému. Nicméně abychom se vyvarovali chyb, které původní systém obsahoval, musela proběhnout důkladná analýza a specifikace projektu. Jako první krok v rámci spolupráce s externity, tak jak je pro nás standardní, nejprve vznikla komplexní projektová dokumentace popisující, co bude systém umožňovat. V této fázi se obvykle objevuje mnoho oblastí klientova businessu, které by bylo možné, pomocí vhodně navrženého systému, řešit lépe, aniž by o tom klient sám přemýšlel. Ani tento projekt nebyl výjimkou a nakonec byl navržen informační systém, který dnes usnadňuje práci na více frontách než původní systém. 

Po ukončení analytické fáze, která v tomto případě trvala téměř rok, následovalo podrobné plánování celého procesu vývoje. Konzultace a odsouhlasení jednotlivých kontrolovatelných mezníků, je pro nás i klienta zásadní z hlediska objektivního posouzení progresu.

Celý systém jsme postavili na robustních základech a udržitelných technologiích, aby ho bylo možné dále rozšiřovat, což byl původní záměr zákazníka. Vzhledem k existenci stávajícího systému byla po realizaci nutná také komplexní migrace dat.