Specializace
Státní správa

Tvoříme pro vás komplexní řešení

Aktuálně se i na státní sektor klade stále větší nárok na digitalizaci. Bohužel jsou ale mnohdy procesy v tomto odvětví poměrně zastaralé a stále velká část administrativy je řešená manuálně a neefektivně. Trpí tak především klienti a široká veřejnost, pro které by mohly být portály státního sektoru stejně přístupné, jako portály u některých soukromých společností.

Digitalizace ve státní sféře není jednoduchá a nestane se ze dne na den, to si u nás v externity dobře uvědomujeme. Proto vsázíme na pozvolné změny, které se dají zakomponovat do každodenního fungování zaměstnanců a snažíme se co nejvíce zjednodušit a automatizovat procesy, kde to jen lze.

Zároveň si musí tento sektor udržet vysokou míru zabezpečení, protože se zde jedná o citlivá data, nesmí se tento faktor nijak podcenit.

V externity se snažíme pomocí moderních technologií, vysoké kvalifikace vývojářů a architektů a vhodným návrhem procesů zjednodušit a zpřístupnit státní správu, jak pro širokou veřejnost, tak i samotným zaměstnancům.

Naše reference