eVlastníci

eVlastníci

Problém

Méně než 50% lidí nedorazí na plánované schůze SVJ, takže jsou odkládány a často se na nich ani nevyřeší daný problém. Až 30 % bytů v ČR není obýváno svými majiteli a i kdyby chtěli přijet, někdy se o schůzi vyvěšené na nástěnce ani nedozvědí. Uspořádání a účast na schůzi SVJ je časově náročná, nejen pro výbor, ale i pro samotné vlastníky.

Potřeba klienta

Platforma pro pohodlné online hlasování SVJ na úrovni. Každý se o hlasování včas dozví a každý může hlasovat, jak je to pro něj pohodlnější - na počítači nebo přes aplikaci v telefonu.

Naše řešení

Aplikace eVlastníci se specializuje na online hlasování společenství vlastníků jednotek. Díky naší platformě se hlasování v SVJ stává dostupnější pro všechny členy, protože se může zapojit i ten, kdo je třeba nemocný, na dovolené, či sám v domě nebydlí. SVJ tak budou více usnášeníschopná, a tedy budou moci rozhodovat o důležitých věcech, jako jsou opravy a údržba domu. Jsou zde nastavené notifikace o novém hlasování včetně dvoufaktorového ověření hlasování. A samozřejmě přehledné výsledky hlasování a archiv.