Albixon

3D vizualizace a animace výstavby bazénu

Důvod pro realizaci

V tomto případě náš klient Albixon a.s. hledal způsob, jak inovativně a zajímavě prezentovat své produkty a proces výstavby pomocí digitálních technologií.

Výsledek naší práce měl za úkol výrazně podpořit představy koncového zákazníka o konkrétní podobě požadovaného bazénu a vedlejších produktů. Zefektivnit a zrychlit rozhodovací proces při objednání finální realizace a seznámit zákazníka s procesy výstavby a ujistit o garanci kvality. 

Úvaha nad řešením

Hledali jsme způsob jak požadavky splnit, ale neomezit se na statickou prezentaci, ať už pomocí fotografií nebo vyrendrovaných 3D modelů a nudné posloupnosti kroků, kde by si zákazník volil, co chce vidět jako výsledný produkt. Zároveň by se nemělo řešení omezovat na desktopová zařízení, ale naopak by měl být výsledek plně ovladatelný i na mobilních zařízeních. 

Úkol to nebyl jednoduchý, ale pojali jsme to jako výzvu a v našem týmu jsme prokonzultovali všechny možnosti. Jako nejlepší řešení, snad kromě živé prohlídky přímo v provozovně, se nabízela prezentace ve formě interaktivní aplikace, která zákazníkovi odprezentuje vše potřebné a k tomu ho ještě vhodně zabaví hravou formou.

Finální produkt

Vznikl tak marketingový nástroj nabízející unikátní pohledy na výstavbu, finální podobu bazénu a zastřešení a další produkty. 

Hlavní myšlenkou bylo zprostředkovat zákazníkovi detailní představu o bazénovém systému, pomocí detailních pohledů a řezů. Proto výsledná aplikace nabízí v podstatě volný pohyb kamery okolo produktů a možnost zvolit si vhodný pohled včetně moha nastavení v rámci celé scény od osvětlení až po volbu okolního prostředí nebo samotné konfigurace bazénového systému. 

V neposlední řadě je v aplikaci obsažen celý proces výstavby bazénu od prvního vyměření až po usazení bazénu a dokončovací práce, samozřejmě interaktivně a s detailním popisem jednotlivých kroků.

Albixon tak dostal velmi zajímavou interaktivní prezentaci jejich produktů, kterou obchodníci mohou využívat v rámci komunikace se zákazníkem a zvýšit tak pravděpodobnost prodeje. Prezentace je vůči zákazníkovi komfortnější a živější a možnost konfigurace ještě přidává na hodnotě.

Aplikace je také použitelná jako prezentační nástroj v rámci výstav a veletrhů, kde přináší další možnost jak komunikovat se zákazníkem, v aplikaci je totiž také možnost si navolený produkt “vyfotit” a stále v rámci aplikace odeslat na obchodní oddělení. 

Za celou aplikací stojí ještě robustní CMS, ze kterého je do určité míry možné přidávat nebo editovat obsah, včetně nastavení jazykových variant.